Contratación indefinida inicial

TR349A – CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL

BENEFICIARIOS.- Autónomos, sociedades mercantiles, civiles…

ÁMBITO.- Contratacións entre o 01/01/2016 ó 30/09/2016.

REQUISITOS.-

1.- Contratación indefinida inicial dunha persoa desempregada (inscrita como demandante de emprego e que careza de ocupación), maior de 30 anos e que esgotasen as prestacións por desempleo (tanto paro como subsidio).

2.- A contratación ten que supoñer un incremento do persoal fixo na empresa respeto ós tres meses anteriores á contratación subvencionada.

3.- A contratación ten que supoñer un incremento do emprego neto da empresa respeto ós tres meses anteriores á contratación subvencionada.

4.- A xornada do contrato a subvencionar ten que se igual ou superior o 50 % da xornada según convenio.

5.- Os contratos deben ser formalizados ante o Oficina de Emprego.

PRAZO SOLICITUDES.-

– Contratos entre 01/01/2016 ó 26/07/2016: Ata ó 27/09/2016.

– Contratos a partir 27/07/2016: 2 meses e como máximo 30/09/2016.

INCENTIVOS.-

· Con carácter xeral:

-5.400,00 € home.

-6.000,00 € muller.

– Incremento do 15 % si a contratacación en concello rural (menos 20.000 habitantes a 01/01/2015).

· Si no mes da contratación a empresa ten como mínimo un 75% de empregados fixos en plantilla (antes da nova contratación a subvencionar);

-6.000,00 € home.

-6.600,00 € muller.

– Incremento do 15 % si a contratacación en concello rural (menos 20.000 habitantes a 01/01/2015).

SE A XORNADA É A TEMPO PARCIAL, A SUBVENCIÓN SERÁ PROPORCIONAL.

EXCLUSIÓNS.-

1) Relacións laborais de carácter especial….

2) Contratos con familiares…

3) Contratos con traballadores que prestasen servicios na empresa;

a. Con contrato indefinido nos 24 meses anteriores

b. Con contrato temporal nos 3 meses anteriores.

4) Persoas traballadoras que rematasen un relación laboral indefinida noutra empresa nun prazo de 3 meses previos a formalización, salvo que fose por despido improcedente ou polo disposto 49.1.g). 51 e 52.c) do Estatutos dos traballadores.

OBRIGAS.-

1) Manter no cadro de persoal á traballadora subvencionada durante 2 ANOS.

No suposto de extinción da persoa traballadora subvencionada, obriga de cubrir a vancante cunha nova contratación indefinida inicial cunha persoa traballadora dun dos colectivos subvencionables neste progama e nos mesmos requisitos e condicións que a inicial.

2) Manter en cómputo anual o número de persoas traballadoras fixas durante 2 ANOS.

3) Presentar seguemento subvención dentro dos 3 meses posteriores ós 2 ANOS (declaracións, TC2, nóminas…)

4) No prazo máximo de catro semanas da data de fin de mantemento, presentar indicadores.

Contratación indefinida persoas asaliaradas

TR349F – PROGRAMA DE AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS ANO 2016 (DOGA Nº 248 DO 30/12/15)

BENEFICIARIOS:

– Autónomos.

– Exclúense de ser beneficiariosas entidades mercantiles,sociedades civís, comunidades de bens, agrupacións de personas físicas ou xurídicas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

-Contratacións indefinidas iniciais formalizadas dende o 01 de outubro de 2015 ata o 30 de setembro de 2016.

PRAZOS SOLICITUDE:

-Para as contratacións subvencionables realizadas entre o 01 de outubro 2015 e o 30 de decembro 2015 (publicación DOGA): ata o 29/02/2016.

-Para as contratacións subvencionables realizadas a partir do 31 de decembro de 2015: ata o último día do segundo mes seguinte a data en que se inicie a relación laboral indefinida.

-En todocaso o prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de setembro de 2016.

OBXETO SUBVENCIONABLE:

1º. Primeira contratación indefinida inicial durante o 1º ano de actividade.

Será subvencionable a primera contratación indefinida inicial cando na data na que se formalice o contrato polo que se solicita a subvención non houbese outra persoa traballadora contratada cunha relación laboral indefinida nin se houbese contratado con carácter indefinido, con anterioridade, outra persoa traballadora agás que este contrato indefinido se extinguise por dimisión, morte, xubilación, incapacidade permanente total, absoluta o gran invalidez da persoa traballadora o por resolución durante o periodo de proba.

2º. Segunda o tercera contratación indefinida inicial dentro dos 3 primeros anos de actividade.

Serán subvencionables a segunda e a terceira contratación indefinida inicial sempre que con anterioridade a la formalización de estos contratos non houbesen realizado dous o máis contratacións indefinidas exceto que estos contratos indefinidos anteriores se extinguisen por dimisión, morte, xubilación, incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez da persoa traballadora ou por resolución durante o periodo de proba.

EXCLUSIÓNS.-

1) Relacións laborais de carácter especial….

2) Contratos con familiares…

3) Contratos con traballadores que prestasen servicios na empresa;

a. Con contrato indefinido nos 24 meses anteriores

b. Con contrato temporal nos 3 meses anteriores.

4) Persoas traballadoras que rematasen un relación laboral indefinida noutra empresa nun prazo de 3 meses previos a formalización, salvo que fose por despido improcedente ou polo disposto 49.1.g). 51 e 52.c) do Estatutos dos traballadores.

OBRIGAS.-

1) Manter no cadro de persoal á traballadora subvencionada durante 2 ANOS.

No suposto de extinción da persoa traballadora subvencionada, obriga de cubrir a vancante cunha nova contratación indefinida inicial cunha persoa traballadora desempregada nos mesmos requisitos e condicións que a inicial.

2) Manter en cómputo anual o número de persoas traballadoras fixas durante 2 ANOS.

3) Presentar seguemento subvención dentro dos 3 meses posteriores ós 2 ANOS.

INCOMPATIBILIDADES.-

As axudas previstas nesta orde para as contratacións por conta allea serán incompatibles

con outras que, polos mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas

como medida de fomento de emprego. Non obstante, serán compatibles, se é o caso,

cos incentivos en forma de bonificacións á Seguridade Social.

Si continuas utilizando este sitio aceptas nuestra política de privacidad. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar