Principais diferencias entre os dous niveis de hostelería en Galicia

Niveis de hostelería en Galicia

Temos dous niveis de hostelería en Galicia para o paso a nova normalidade contra a pandemia da COVID19 en Galicia.

NIVEL 1C

Cun aforo do 50% en interiores e 75% en terraza e a prohibición do uso da barra.

Medidor de CO2.  Medición e rexistro dos resultados cada 4 horas. Non superar as 800ppm.

Desinfeccción de aseos como mínimo 2 veces ao día.

Mascarilla quirúrxica obrigatoria para todo o persoal e con cambio cada 4 horas.

Permítese carta física sempre que sexa de material fácilmente desinfectable.

Productos autoservicio tipo vinagreras, palilleiros, servilletas, etc. Priorízanse envases monodose, pero permítese outros modelos sempre en cando estén custodiados e disenfectados polo persoal e se entreguen a petición do cliente.

Formación dos traballadores – Mínimo 2 horas

Control de asistentes – Non é necesario

Cartelería – Exporase cartelería de aforos en condicións normais e as específicas polo estabrecemento aprobada pola Xunta de Galicia. 

NIVEL 2C

Cun aforo do 75% en interiores e 100% en terraza e agrupación máxima de dous conviventes ou grupo burbulla e con unha separación de 1,5 metros de outros clientes. Hai que diferenciar uso de barra polo persoal e clientela.

Medidor de CO2. Medición continua. Non superar as 800ppm.

Desinfeccción de aseos como mínimo 3 veces ao día.

Mascarilla quirúrxica obrigatoria para todo o persoal e con cambio cada 4 horas, pero ofreceráselle aos traballadores FFP2 e cambiarase cada 8 horas.

Prohibida carta física. Só carta dixital QR ou tablón.

Productos autoservicio tipo vinagreras, palilleiros, servilletas, etc. Únicamente monodose.

Formación dos traballadores – Mínimo 4 horas

Control de asistentes – En caso de comidas ou ceas, control de asistentes de alo menos unha persoa por mesa con nome, apelidos, dni e número de teléfono (manterase 1 mes).

Cartelería – Ademáis da cartelería de aforos, será necesario colocar cartelería acerca do uso preferente de PassCovid ou Radar Covid. 

 

principais diferencias entre os dous niveis de hosteleria en galicia

Máis información no teléfono da Asesoría habilitado para estos temas. +34 625 55 01 76

Plan Hostelería Segura

Plan Hostelería Segura en Galicia

ACTUALIZADO A 1 DE JUNIO DE 2021

 

ACTUALIZADA EL 31 DE MAYO DE 2021

Nova norma para restaurantes a partir do venres 16 de Abril de 2021.

Rexistro de clientes

 

Descarga o rexistro de ceas para restaurantes

1 Ampliación de horario de peche para servicio de ceas

Todos os estabrecementos que teñan título municipal habilitante de restaurante (licencia de restaurante) poden ampliar o horario de pecha ata as 23:00 horas.

2 Requisitos a cumprir

A xestión de ocupación de mesas para ceas se terá que realizar mediante reserva ou cita previa.
O responsable do estabrecemento terá que levar un rexistro das persoas do servizo de ceas que inclúa: Nome e apelidos, DNI, teléfono e dirección.
Ten que gardar estes datos durante 1 mes.
Garantízase unha correcta ventilación do local. Para elo terán que instalar un medidor de CO2.

Plan hostelería segura

Características do medidor de CO2

O medidor de CO2 terá que ter unha pantalla que mostre as medicións de CO2 en tempo real e nunha zona visible para os clientes.

Deben estar homologados co selo CE.

Non se situarán preto de portas, xanelas ou outros puntos de ventilación.

Non se poderá superar o nivel de 800ppm de concentración de CO2.

Esta medida entra en vigor ás 0:00 do 16 de Abril do 2021. Salvo a dos medidores de CO2 que entra en vigor ás 0:00 do 23 de Abril de 2021.

 

ACTUALIZADO A 1 DE MARZO DE 2021

Procedemento para a declaración responsable de aforo e trazabilidade

A administración fala na orde do 27 de febreiro do 2021 do plan da hostalaría segura. Dentro dese plan está un control de aforo así como da trazabilidade das persoas que asisten aos locais de hostalaría.
Esta trazabilidade se conseguirá a través dos códigos QR que terá cada establecemento.

plan de hostalaria segura en Galicia

A continuación imos a explicar como darse de alta na plataforma que xera os carteis do aforo incluindo un CÓDIGO QR que os clientes poden escanear.

Paso 1.

 • O primeiro que temos que facer é darnos de alta na páxina de TURESPAZO.
 • Para facer esto temos que clicar no seguinte enlace -> https://turespazo.turismo.gal/
 • Aparecerá a seguinte ventá que mostra a continuación.

plan hostalaria segura1

Unha vez que lle damos a novo usuario nos aparece esta nova ventá.

plan hostalaria segura

Unha vez dados de alta temos que entrar poñendo a nosa dirección de correo e o contrasinal que nos enviarán a ese correo posto cando nos demos de alta.

turespazo_plan de hostalaría segura galicia

 


plan hostalaria segura

Esta é a ventá que nos abre unha vez que pulsamos no botón que ten o nome do noso local.

hostalaria segura en galicia

plan hostalaria segura_

plan hostalaria segura_codigos qr

Novas medidas restrictivas en Concellos de Galicia

Novas medidas restrictivas en Concellos de Galicia

A Xunta de Galicia ven de presentar no DOG una serie de medidas restrictivas en Concellos con máximas restriccións que a continuación numeramos na seguinte infografía.

Novas medidas restrictivas en concellos de Galicia

 

Subvención del Concello de Pontevedra

Subvención para la innovación, modernización y reactivación del sector económico, comercial y empresarial del Concello de Pontevedra

 

 

proyectos-aepo-subvenciones-declaracion del iva

SECTOR

Multisectorial Concello de Pontevedra

TIPOS DE APOYO

Gastos subvencionales

 • Actuaciones de digitalización y de implentación de tecnologías digitales
 • Actuaciones para la mejora en la accesibilidad exterior e interior del local, establecimiento o centro de trabajo
 • Actuaciones de renovación, embellecimiento y ornato del local, establecimeinto o centro de trabajo
 • Actuaciones para la reducción del consumo de energía y mejora de la eficiencia energética
 • Otras actuaciones necesarias para la mejora de la actividad (adquisición de mobiliario y cierres de protección de escaparates)

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

Hasta un 70% del gasto subvencionable. 
Máximo 5.000 €

BENEFICIARIOS

 1. Microempresas (menos de 10 trabajadores con una facturación anual no superior a 2.000.000 €)
 2. Entidades de economía social que ocupen menos de 10 trabajadores
 3. Personas trabajadoras autónomas

Que tengan su domicilio social y fiscal en el Concello de Pontevedra y desarrollen su actividad en un local, establecimiento o centro de trabajo determinado abierto al público y con atención directa.

Que tuviera suspendida su actividad como consecuencia del estado de alarma.

PLAZO DE SOLICITUD

El plazo finaliza el 14/10/2020
En concurrencia competitiva (Por puntos)

SECTOR

TIPOS DE APOYO

Gastos subvencionales

 • Actuaciones de digitalización y de implentación de tecnologías digitales
 • Actuaciones para la mejora en la accesibilidad exterior e interior del local, establecimiento o centro de trabajo
 • Actuaciones de renovación, embellecimiento y ornato del local, establecimeinto o centro de trabajo
 • Actuaciones para la reducción del consumo de energía y mejora de la eficiencia energética
 • Otras actuaciones necesarias para la mejora de la actividad (adquisición de mobiliario y cierres de protección de escaparates)

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

Hasta un 70% del gasto subvencionable. 
Máximo 5.000 €

Multisectorial Concello de Pontevedra

BENEFICIARIOS

 1. Microempresas (menos de 10 trabajadores con una facturación anual no superior a 2.000.000 €)
 2. Entidades de economía social que ocupen menos de 10 trabajadores
 3. Personas trabajadoras autónomas

Que tengan su domicilio social y fiscal en el Concello de Pontevedra y desarrollen su actividad en un local, establecimiento o centro de trabajo determinado abierto al público y con atención directa.

Que tuviera suspendida su actividad como consecuencia del estado de alarma.

PLAZO DE SOLICITUD

El plazo finaliza el 14/10/2020
En concurrencia competitiva (Por puntos)

Cualquier información previa, duda o aclaración puede ponerse en contacto con nosotros y le atenderemos encantados.
Sede Electrónica Concello de Pontevedra
info@asesoriaaepo.com | 986872070

 

 

Novas medidas en Galicia

Debido a situación que estamos a vivir en Galicia por mor do coronavirus, existen novas medidas para os diferentes negocios da nosa comunidade.

Novas medidas en Galicia

 • Uso obrigatorio de mascarilla nos ximnasios
 • Incrementa do 50% ao 75% o aforo en terrazas das con especiais restriccións
 • Zonas con especiais restriccións actualmente: Santiago, Ourense, Carballo y A Laracha algúns barrios de A Coruña, Pontevedra e Ponteceso.

novas medidas en galicia

Medidas que teñen que adoptar os concellos con especiais restriccións

 • Limitación dos aforos ao 50% nos establecementos comerciais, de restauración e hostalería
 • En hostalería ademáis está prohibido o consumo en barra
 • En hostalería sita nos concellos con especiais restriccións permítese incrementar o aforo das terrazas pasando dun 50% ao 75%
 • Limitación do aforo ao 50% en bibliotecas, academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado entre outros
 • Limitación do número máximo de persoas nas xuntanzas tanto privadas como na vía pública nun máximo de 10 persoas
 • Redución dos aforos en celebracións, velorios e lugares de culto, ademáis do peche dos centro de día e residencias

medidas coronavirus