Niveis de hostelería en Galicia

Temos dous niveis de hostelería en Galicia para o paso a nova normalidade contra a pandemia da COVID19 en Galicia.

NIVEL 1C

Cun aforo do 50% en interiores e 75% en terraza e a prohibición do uso da barra.

Medidor de CO2.  Medición e rexistro dos resultados cada 4 horas. Non superar as 800ppm.

Desinfeccción de aseos como mínimo 2 veces ao día.

Mascarilla quirúrxica obrigatoria para todo o persoal e con cambio cada 4 horas.

Permítese carta física sempre que sexa de material fácilmente desinfectable.

Productos autoservicio tipo vinagreras, palilleiros, servilletas, etc. Priorízanse envases monodose, pero permítese outros modelos sempre en cando estén custodiados e disenfectados polo persoal e se entreguen a petición do cliente.

Formación dos traballadores – Mínimo 2 horas

Control de asistentes – Non é necesario

Cartelería – Exporase cartelería de aforos en condicións normais e as específicas polo estabrecemento aprobada pola Xunta de Galicia. 

NIVEL 2C

Cun aforo do 75% en interiores e 100% en terraza e agrupación máxima de dous conviventes ou grupo burbulla e con unha separación de 1,5 metros de outros clientes. Hai que diferenciar uso de barra polo persoal e clientela.

Medidor de CO2. Medición continua. Non superar as 800ppm.

Desinfeccción de aseos como mínimo 3 veces ao día.

Mascarilla quirúrxica obrigatoria para todo o persoal e con cambio cada 4 horas, pero ofreceráselle aos traballadores FFP2 e cambiarase cada 8 horas.

Prohibida carta física. Só carta dixital QR ou tablón.

Productos autoservicio tipo vinagreras, palilleiros, servilletas, etc. Únicamente monodose.

Formación dos traballadores – Mínimo 4 horas

Control de asistentes – En caso de comidas ou ceas, control de asistentes de alo menos unha persoa por mesa con nome, apelidos, dni e número de teléfono (manterase 1 mes).

Cartelería – Ademáis da cartelería de aforos, será necesario colocar cartelería acerca do uso preferente de PassCovid ou Radar Covid. 

 

principais diferencias entre os dous niveis de hosteleria en galicia

Máis información no teléfono da Asesoría habilitado para estos temas. +34 625 55 01 76