principais diferencias entre os dous niveis de hosteleria en galicia