Debido a situación que estamos a vivir en Galicia por mor do coronavirus, existen novas medidas para os diferentes negocios da nosa comunidade.

Novas medidas en Galicia

  • Uso obrigatorio de mascarilla nos ximnasios
  • Incrementa do 50% ao 75% o aforo en terrazas das con especiais restriccións
  • Zonas con especiais restriccións actualmente: Santiago, Ourense, Carballo y A Laracha algúns barrios de A Coruña, Pontevedra e Ponteceso.

novas medidas en galicia

Medidas que teñen que adoptar os concellos con especiais restriccións

  • Limitación dos aforos ao 50% nos establecementos comerciais, de restauración e hostalería
  • En hostalería ademáis está prohibido o consumo en barra
  • En hostalería sita nos concellos con especiais restriccións permítese incrementar o aforo das terrazas pasando dun 50% ao 75%
  • Limitación do aforo ao 50% en bibliotecas, academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado entre outros
  • Limitación do número máximo de persoas nas xuntanzas tanto privadas como na vía pública nun máximo de 10 persoas
  • Redución dos aforos en celebracións, velorios e lugares de culto, ademáis do peche dos centro de día e residencias

medidas coronavirus