Cotización por ingresos dos traballadores autónomos

Cambio na base de cotización antes do 30 de Setembro e comezo de novas cuotas a partir do 1 de Xaneiro de 2023.

cotizacion por ingresos traballadores autonomos